Om HMC
konsulentprofilBestyrelsesarbejdeIdèudviklingLedelsesrådgivningForretningskoncepterOrganistationsudviklingRekruttering - EmnebankStrategisk planlægningLinks
Virksomheder skal hele tiden fornyes, for at de ikke sakker bagud i den stigende konkurrence. HMC's systematiske fremgangsmåde skaber i et tæt samarbejde med ledelsen det bedst mulige grundlag for virksomhedens succes.

MÅLFASTSÆTTELSE
Ideens eller konceptets idegrundlag og målsætning beskrives og fastlægges. Dermed får alle involverede klarhed over, hvad der ønskes opnået.

IDEVURDERING
Ideens bæredygtighed vurderes ud fra det relevante markeds muligheder.

FASEPLAN
Der udarbejdes en plan i relevante hovedfaser med grundforudsætninger, tid og ansvar. Dette udgør grundlaget for detailplanen, handlingsplanen.

HANDLINGSPLAN & BUDGET
Hvem skal gøre hvad og hvornår, og hvilken økonomi skal der opnås som konsekvens heraf.

EVALUERING
Der fastsættes regler og ansvar for kontrol med at de ønskede resultater nåes.

Med HMC som sparringspartner ved indførelse af nye ideer og forretningskoncepter får Deres virksomhed en systematisk fremgangsmåde, der giver større sikkerhed for succes.