Om HMC
konsulentprofilBestyrelsesarbejdeIdèudviklingLedelsesrådgivningForretningskoncepterOrganistationsudviklingRekruttering - EmnebankStrategisk planlægningLinks
Mens strategisk planlægning er virksomhedens reaktion udadtil, er organisationsudvikling dens reaktion indadtil. Det er en proces, der helst skal finde sted fortløbende. HMC medvirker til at styre processen og bistår ledelsen med at få forandringsprocessen til at forløbe hurtigt og effektivt. Årsager til behovet for forandringer kan være mange.

Et typisk forløb i en organisationsudviklingsproces hos HMC er:

DIAGNOSE
Indledningsvis gennemføres en SWOT-analyse.

Hvad skal forandres, hvad vil virksomheden gerne opnå og hvordan kan ændringerne bedst gennemføres?

METODEVALG
Hvilken fremgangsmåde er den bedste i den aktuelle situation?

PROJEKTSTYRING
Er det en større udviklingsproces, vil en projektgruppe med HMC i rollen som projektledelse være forslaget. Organisationsudvikling kan også være at få styr på organisationsplanen og stillingsbeskrivelserne.

Med HMC's medvirken skabes der hurtigere fremdrift i forandringsprocessen.