Om HMC
konsulentprofilBestyrelsesarbejdeIdèudviklingLedelsesrådgivningForretningskoncepterOrganistationsudviklingRekruttering - EmnebankStrategisk planlægningLinks
Emnebanken for gartnerbranchen indeholder uopfordrede ansøgninger fra kandidater, der p.t. er uden job eller som søger nye udfordringer.

Sådan bliver du optaget i Emnebanken
Send dit CV samt en kortfattet profil af dig selv. Beskriv i et følgebrev hvilke arbejdsområder du er mest interesseret i (produktion, salg, teknik, rådgivning, administration, type af virksomhed, landsdel, udlandet etc.). Ønsker du at arbejde i udlandet, skal CV m.v. skrives på engelsk.

Registerloven kræver, at du giver HMC tilladelse til at opbevare dine data indtil du igen retter henvendelse om at få dem slettet. Derfor skal der i følgebrevet gives en sådan tilladelse. Skriv f.eks. "Jeg er indforstået med, at HMC opbevarer mit CV m.v. indtil jeg tilbagekalder tilladelsen/indtil dato dd.mm.åå, samt at holde HMC orienteret om evt. ny job-status."

Sådan bruger HMC oplysningerne
HMC beskæftiger sig ikke med headhunting. Derfor vil HMC, når der spørges efter emner fra en virksomhed, kun tage kontakt med personer, der har tilmeldt sig emnebanken som aktivt jobsøgende.

Da det er gratis og uforligtende at blive optaget i Emnebanken, påtager vi os ikke at markedsføre ansøgningen aktivt. HMC har en meget bred berøringsflade til gartnerierhvervet, og erfaringen viser derfor, at vi ofte får forespørgsler fra arbejdsgivere om mulige emner.

Fås en sådan forespørgsel rettes altid først henvendelse til ansøgeren for at bede om tilladelse til at gå videre med oplysningerne. Accepteres dette, sendes en kopi af CV m.v. til fortrolig orientering for den interesserede virksomhed. Er denne interesseret i emnet, formidles der kontakt med henblik på en jobsamtale. Så enkelt er det.

Betaling
Det er gratis for ansøgere at blive optaget i HMC’s emnebank.

Virksomheder, der ønsker at benytte servicen skal betale et startgebyr svarende til to konsulenttimer, som udløses, når det er aftalt, at der tilsendes CV m.m. Gebyret er det samme, uanset om det drejer sig om et eller flere emner. Endvidere betaler virksomheden for de eventuelle konsulent- og sekretærtimer, der direkte medgår til at behandle sagen.

Bliver det ikke til en ansættelse, medregnes kun forbrugte timer.

Se også vore generelle forretningsvilkår